Σχολεία-Πάτρα 1ο , 7ο , 9ο ΕΠΑΛ

2610643137
Εγγονοπούλου και Καβάφη