Σχολεία-Πάτρα 2ο Λύκειο 2ο και Πειραματικό

2610332237
Άθω και Αξαρλιάν