Μουσεία-Θεσσ/νίκη - Πολεμικό Μουσ.

2310-249803
Λαμπρακη Γρ. 3