ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μητροπόλεως 15, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ