9ον ΜΕΖΕΔΟΣΧΟΛΕΙΟΝ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Τηλ.: 2107562564
Πλ. Πλαστήρα 9, Παγκράτι
Τηλ.: 2107562564