ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2310 849 955
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 99 54643