ΕΠΙΔΟΜΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 93