Πρεσβείες-Προξενεία-Προξενείο Βουλγαρίας

2310-829210 - 854004 - 869404
Μανου Νικ. 12
2310-829210 - 854004 - 869404