Μουσεία-Θεσσαλονίκη Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης

Βασιλίσσης Όλγας 68