Βάρδια

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310942289
Σερρών 15 & Φ. Μένου