ΛΙΓΟΥΡΙΝΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

2310658835,6947003042 Σύντομη Περιγραφή
Στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη 39