ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310829271
ΣΟΛΩΝΟΣ 33 54644