Αφοί Κωνσταντακάτου-Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310943944 Μπότσαρη
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 93
Τηλ.: 2310943944 Μπότσαρη