ΑΠΟΣΤΟΛΟΒΑ ΕΛΙΤΣΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310943620
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 90 54644