Επισκευές, ηλεκτρολόγος, τεχνικός συσκευών θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τομπάζη 20, Θεσσαλονίκη 54644, Ελλάδα