ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΟΛΩΝΟΣ 46 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ