ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310502932-6947829340 Σύντομη Περιγραφή
26ης Οκτωβρίου 28