Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Studlo Galla

Τηλ.2310525242 (Μπουζούκια)
26ης Οκτωβριου 26
Τηλ.2310525242 (Μπουζούκια)