ΙΕΚ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΚ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Μοναστηριου 24