ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2106815670,6944367515 Σύντομη Περιγραφή
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 17