ΕΛΕΝΗ ΧΑΨΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2111139951
Κολοκοτρώνη 13, Χαλάνδρι