ΕΛΕΝΗ ΧΑΨΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ειδικότητα: Δερματολόγοι
2111139951
Κολοκοτρώνη 13, Χαλάνδρι