Πολίτικη Κουζίνα-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ... ΚΑΙ ΑΠΛΑ

Τηλ.: 2106856466 - Ι. Παλαιολόγου κ. Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2106856466 - Ι. Παλαιολόγου κ. Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι