Καταστήματα Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων-Ασπρουλάκης

Τηλ.: 210 6821031 Fax: 210 6844696
Ζαλοκώστα 2
Τηλ.: 210 6821031 Fax: 210 6844696