ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Αβέρωφ 10 & ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ 9