Ταβέρνες-Ταβέρνες για κρέας - ΜΙΧΑΛΗΣ

Τηλ.: 2106815166 - Βαλαωρίτου 20, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2106815166 - Βαλαωρίτου 20, Χαλάνδρι