Πολίτικη Κουζίνα-ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Τηλ.: 2106818202, 2106833116 - Βασ. Γεωργίου 33, Σίδερα Χαλανδρίου
Τηλ.: 2106818202, 2106833116 - Βασ. Γεωργίου 33, Σίδερα Χαλανδρίου