Ιταλική Κουζίνα-SETTE

Τηλ.: 2106894316 - Γρ. Γυφτόπουλου 7 (πρώην Μεσολογγίου), Χαλάνδρι
Τηλ.: 2106894316 - Γρ. Γυφτόπουλου 7 (πρώην Μεσολογγίου), Χαλάνδρι