ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2106891700
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13 15233