Ταβέρνες-Ταβέρνες για κρέας - ΚΥΡΑ ΜΑΡΙΑ (Η)

Τηλ.: 2106854069 - Κωστή Παλαμά 5, Σίδερα Χαλανδρίου
Τηλ.: 2106854069 - Κωστή Παλαμά 5, Σίδερα Χαλανδρίου