Καταστήματα Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων-Kleopatra electronics

Τηλ.: 210 6852549 Fax: 210 6890365
Ζαλκοκώστα 4
Τηλ.: 210 6852549 Fax: 210 6890365