Γενική Τράπεζα-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αμπελόκηποι Μ. Αλεξάνδρου 44