ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310887533
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 111 54643