ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310861641
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 113 54643