ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310861641
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 113 54643