Διαγνωστικά Κέντρα-Θεσσ/νίκη-Αξονική Διάγνωση

2310-838558, 2310-847666
Μποτσαρη Μ. 1
2310-838558, 2310-847666