Ουζερί Τσιπουράδικα-Θεσσαλονίκη Παλιά Σαλαμίνα

2310818918
Βογα Κιμ. 31