Θείος Βάνιας-Τούμπα Θεσσαλονίκης

2310907980
Γρηγορίου Λαμπράκη 113