Παραδείσης Μιχαήλ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επταλόφου 37, Θεσσαλονίκη