ΚΥΘΑΡΙΔΗΣ Γ.- ΑΛΤΙΝΗΣ Α. Ο.Ε. - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Θεσσαλονίκη - ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ

2314316861 - 6947936237 - 6972449484 Σύντομη Περιγραφή
Βασιλείου Αδαμίδου 15
2314316861 - 6947936237 - 6972449484