ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310950054
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 117 54351