ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 21 54621

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 21 54621