Εθνική Τράπεζα-Πάτρα - ΑΤΜ - Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας Τσερτίδου 1 Πατρών-Κλάους