Σχολεία-Πάτρα 21ο Δημοτικό 21ο

2610274472
Παρασκευοπούλου 1