Νοσοκομείο-Πατρα Παιδων Καραμανδανειο

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Τηλ. κέντρο : 261 062 2222
Ερυθρού Σταύρου 40
Τηλ. κέντρο : 261 062 2222