Σχολεία-Πάτρα 25ο Δημοτικό

2610271857
Μαραγκοπούλου 30