Σχολεία-Πάτρα 4ο και 5ο Γυμνάσιο

2610222833
Μαραγκοπούλου 2