Σχολεία-Πάτρα 15ο και 17ο Δημοτικό

2610321553
Καλαβρύτων και Νικαίας