Σχολεία-Πάτρα 8ο Δημοτικό

2610275735
Γερμανού 186