Σχολεία-Πάτρα 17ο Γυμνάσιο

2610274927
Παρασκευόπουλου 32