Σχολεία-Πάτρα 18ο Γυμνάσιο

2610226779
Ναυπάκτου 29