Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας-Πάτρα Παλαιών Πατρών Γερμανού 96 & Λόντου, 2610622909

Μητροπούλου Χριστίνα
Παλαιών Πατρών Γερμανού 96
Μητροπούλου Χριστίνα